• project-4k-1
 • project-4k-20
 • project-4k-19
 • project-4k-18
 • project-4k-17
 • project-4k-16
 • project-4k-15
 • project-4k-13
 • project-4k-14
 • project-4k-12
 • project-4k-10
 • project-4k-11
 • project-4k-9
 • project-4k-8
 • project-4k-7
 • project-4k-6
 • project-4k-5
 • project-4k-4
 • project-4k-3

Проект 4К

Усвоените знания и умения по програма – 4 К – Креативни, колаборативни, критично мислещи и комуникативни учители вече успешно се прилагат в ЧДГ „Дъга Русе“.
Ние подобряваме образователната среда, благодарение на преминато обучение и последващо внедряване на наученото в практиката по Проект номер: 2022-2-BG01-KA122-SCH-000093522 „Адаптиране уменията на учителите към нуждите на днешното поколение“.
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Class Activities

Категория:

Дата : 03 окт. 2023

Горе