сертифициране

Адаптиране уменията на учителите към нуждите на днешното поколение

Договор номер: 2022-2-BGF01-KA122-SCH-000093522 се осъществява със съдействието на програма Еразъм + Ключова дейност 1 “ Образователна мобилност за граждани“ Краткосрочни проекти за мобилност на ученици и училищен персонал. Настоящият електронен бюлетин е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския […]

Повече
Национална информационна кампания на тема „35 години Еразъм“.

ЧДГ“Дъга Русе“ взе участие в Национална информационна кампания на тема „35 години Еразъм“.

Обучението на тема „Позитивно образование, щастие в класната стая“ и последващото внедряване на наученото по проекта се осъществява благодарение на Еразъм +,

Повече
Горе