сертифициране

Адаптиране уменията на учителите към нуждите на днешното поколение

Договор номер: 2022-2-BGF01-KA122-SCH-000093522 се осъществява със съдействието на програма Еразъм + Ключова дейност 1 “ Образователна мобилност за граждани“ Краткосрочни проекти за мобилност на ученици и училищен персонал. Настоящият електронен бюлетин е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския […]

Повече
проект номер: 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030653 „Изграждане на позитивна учебна среда в детската градина за благополучието на децата“

Детската градина на ‘Медика’ обучава с методи за позитивната психология и образование

Учителите от Частна детска градина ‘Дъга Русе’, част от групата Лечебни заведения ‘Медика’, за пореден път преминаха надграждащо обучение. По-рано през месеца, част от преподавателите посетиха Валенсия, Испания

Повече
Горе