План за работа

План за работа

за учебната 2023-2024

Правилник за дейността на

Правилник за дейността на

ЧДГ „Дъга-Русе“ град Русе

Ценова листа

Ценова листа

Ценова листа за учебната 2023/2024 г. на ЧДГ „Дъга“ Русе

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА за учебната 2023/2024 г. на ЧДГ „Дъга“ Русе

Условия и ред

Условия и ред

 за деца обучаващи се без заплащане за учебната 2023/2024 г. на ЧДГ „Дъга“ Русе

Стратегия за Развитие

Стратегия за Развитие

 на ЧДГ „Дъга“ Русе  2023/2028 г.

Горе