Проект номер: 2022-2-BG01-KA122-SCH-000093522

Проект номер: 2022-2-BG01-KA122-SCH-000093522

Адаптиране уменията на учителите към нуждите на днешното поколение

2021-1-BG01-KA122-SCH-000030653

2021-1-BG01-KA122-SCH-000030653

Изграждане на позитивна учебна среда в детската градина зa благополучието на децата

Детската градина на ‘Медика’ обучава с методи за позитивната психология и образование

Детската градина на ‘Медика’ обучава с методи за позитивната психология и образование

Учителите от Частна детска градина ‘Дъга Русе’, част от групата Лечебни заведения ‘Медика’, за пореден път преминаха надграждащо обучение. По-рано през месеца, част от преподавателите посетиха Валенсия, Испания

Горе