сертифициране

Адаптиране уменията на учителите към нуждите на днешното поколение

Договор номер: 2022-2-BGF01-KA122-SCH-000093522 се осъществява със съдействието на програма Еразъм + Ключова дейност 1 “ Образователна мобилност за граждани“ Краткосрочни проекти за мобилност на ученици и училищен персонал. Настоящият електронен бюлетин е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват...

Повече
Учители от ЧДГ „Дъга-Русе“ отново преминаха обучение в чужбина

Учители от ЧДГ „Дъга-Русе“ отново преминаха обучение в чужбина

Учителите от Частна детска градина „Дъга-Русе“, част от групата Лечебни заведения „МЕДИКА“, за пореден път преминаха надграждащо обучение.

Повече
Разказване на истории в класната стая

ЧДГ ‘Дъга – Русе’ разработиха онлайн курс по ‘Разказване на истории в класната стая’

ЧДГ „Дъга – Русе“ заедно с чуждестранните си партньори разработиха онлайн курс по „Разказване на истории в класната стая“

Повече
по Програма: „Сплотяване на колектива в образователна институция“.

ЧДГ „Дъга-Русе“ с още по-сплотен колектив

Преподавателите са усвоили нови знания и умения по отношение на изграждане на екип и работа в екипна среда. Обучението е проведено изцяло с практическа насока, с цел научаване на добри практики и похвати, които учителите ще внедрят в обучението на децата в детската градина.

Повече
Национална информационна кампания на тема „35 години Еразъм“.

ЧДГ“Дъга Русе“ взе участие в Национална информационна кампания на тема „35 години Еразъм“.

Обучението на тема "Позитивно образование, щастие в класната стая" и последващото внедряване на наученото по проекта се осъществява благодарение на Еразъм +,

Повече
проект номер: 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030653 „Изграждане на позитивна учебна среда в детската градина за благополучието на децата“

Детската градина на ‘Медика’ обучава с методи за позитивната психология и образование

Учителите от Частна детска градина 'Дъга Русе', част от групата Лечебни заведения 'Медика', за пореден път преминаха надграждащо обучение. По-рано през месеца, част от преподавателите посетиха Валенсия, Испания

Повече
Горе