Екип

За да сте сигурни, че вашите деца ще бъдат в добри ръце.

Директор на ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЪГА” – РУСЕ е госпожа Лили Ангелова.

Нашите учители

team-imagePlease specify image url

Лили Ангелова

Директор

Опитният педагог и ръководител сформира екип, който ще развие потенциала на децата чрез иновативни и интерактивни методи на обучение до изграждане на цялостна личност. Предвижда се в детската градина да бъдат провеждани логопедична диагностика и терапия, както и психологично обследване два пъти годишно.

team-imagePlease specify image url

Геновева Филипова

психолог

ЯСЛЕНА ГРУПА „ЕЛФИ“

team-imagePlease specify image url

Цикламия Иванова

учител
team-imagePlease specify image url

Аделина Здравкова

учител
team-imagePlease specify image url

Даниела Методиева

детегледач
team-imagePlease specify image url

Севинч Хасанова

детегледач

ЯСЛЕНА ГРУПА „ГЪБКИ“

team-imagePlease specify image url

Даниела Беновска

учител
team-imagePlease specify image url

Галя Илиева

детегледач
team-imagePlease specify image url

Диана Иванова

детегледач
team-imagePlease specify image url

Елисавета Йорданова

мед. сестра

ГРУПА „ЗВЕЗДИЧКИ“

team-imagePlease specify image url

Ивелина Иванова

учител
team-imagePlease specify image url

Венислава Манева

учител
team-imagePlease specify image url

Галина Генова

пом. възпитател

ГРУПА „СМЕХОРАНИ“

team-imagePlease specify image url

Аделина Димова

учител
team-imagePlease specify image url

Таня Атанасова

учител
team-imagePlease specify image url

Татяна Николова

пом. възпитател

ГРУПА „СЛЪНЦЕ“

team-imagePlease specify image url

Ива Димитрова

учител
team-imagePlease specify image url

Елица Георгиева

учител
team-imagePlease specify image url

Елица Иванова

пом. възпитател

ГРУПА „ПЧЕЛИЧКИ“

team-imagePlease specify image url

Галя Стефанова

учител
team-imagePlease specify image url

Марияна Маринова

учител
team-imagePlease specify image url

Нели Иванова

пом. възпитател
Горе