4 К – Креативни, колаборативни, критично мислещи и комуникативни учители вече успешно се прилагат в ЧДГ Дъга Русе

Усвоените знания и умения по програма – 4 К

Усвоените знания и умения по програма – 4 К – Креативни, колаборативни, критично мислещи и комуникативни учители вече успешно се прилагат в ЧДГ „Дъга Русе“.
Ние подобряваме образователната среда, благодарение на преминато обучение и последващо внедряване на наученото в практиката по Проект номер: 2022-2-BG01-KA122-SCH-000093522 „Адаптиране уменията на учителите към нуждите на днешното поколение“.
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Няма коментари

Запишете вашите думи

Горе