сертифициране

Адаптиране уменията на учителите към нуждите на днешното поколение

Договор номер: 2022-2-BGF01-KA122-SCH-000093522 се осъществява със съдействието на програма Еразъм + Ключова дейност 1 “ Образователна мобилност за граждани“ Краткосрочни проекти за мобилност на ученици и училищен персонал. Настоящият електронен бюлетин е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския […]

Повече
Учители от ЧДГ „Дъга-Русе“ отново преминаха обучение в чужбина

Учители от ЧДГ „Дъга-Русе“ отново преминаха обучение в чужбина

Учителите от Частна детска градина „Дъга-Русе“, част от групата Лечебни заведения „МЕДИКА“, за пореден път преминаха надграждащо обучение.

Повече
Разказване на истории в класната стая

ЧДГ ‘Дъга – Русе’ разработиха онлайн курс по ‘Разказване на истории в класната стая’

ЧДГ „Дъга – Русе“ заедно с чуждестранните си партньори разработиха онлайн курс по „Разказване на истории в класната стая“

Повече
Горе